Szószedet

a b c d e f h i j k m o p r s t u v w x z

a

API (Application Programming Interface)

Függvénygyűjtemény, amely által igénybe vehetjük az operációs rendszer szolgáltatásait. Az API (Application Programming Interface) lehetővé teszi, hogy a kereskedő (merchant) informatikai rendszere automatizált módon kommunikáljon az Escalion rendszerével. Ilyen kommunikáció például a kereskedő (merchant) webshop rendszere által egy lekérdezés az Escalion rendszerében egy tranzakcióval kapcsolatban, hogy a webshop ki tudja deríteni az adott tranzakció státuszát.

AVS

Address Verification Service/Address Verification System: Cím Ellenőrző Szolgálat/Rendszer

Acquiring Bank - kereskedő bankja (kereskedő internetes bankja)

Speciális kereskedői számlát (merchant account) és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó bank. Online bankkártyás fizetés során a vásárló által indított tranzakció összege az ebben a bankban vezetett kereskedői számlára (merchant account) érkezik.

Acquiring Payment Service Provider

Fizetési és kereskedői (merchant) szolgáltatásokat kombináló szolgáltató.

Address Verification Service / Address Verification System (AVS)

Olyan rendszer, ami ellenőrzi a kártyát használók címét. Kártyás vásárláskor az AVS rendszer a kártyatulajdonos által megadott lakcím adatokat veti össze a kártyakibocsátó banknál a kártyához társított információkkal. Arra szolgál, hogy ellenőrizzük, valóban a kártya tényleges tulajdonosa szándékozik-e használni a kártyát, mert egy esetleges kártyalopás esetén az elkövető nem feltétlenül van birtokában a kártyatulajdonos ezen adatainak, mivel ezek a kártyán nem találhatóak meg. Az ellenőrzött adatok közé tartozik a lakcím és név mellett a CVC/CVV2 kód is, mivel ez utóbbi szintén nem szerepel a kártyán található mágnescsíkon, tehát az AVS elsődleges célja minden olyan online vásárlási kísérlet kiszűrése, ahol fizikailag nem áll rendelkezésre a kártya és nem ismertek a kártyatulajdonos személyes adatai.

Admin felület

Olyan felhasználói felület, amelyen keresztül beállíthat adatbázisokat, e-mail fiókokat, illetve ellenőrizheti tárhelye működését.

Advanced Encryption Standard

Szimmetrikus kulcsú titkosítási szabvány. Az AES szabvány alapján működő algoritmusok bizonyos méretű blokkonként titkosítják az adatot, ezen blokkok méretét bitekben fejezzük ki. A 256 bites titkosítás tehát 256 bites blokkokat jelent, és mivel a titkosítás visszafejtéséhez szükséges kulcs mérete megegyezik a blokk méretével, ezért a titkosítás kriptográfiai "erősségét" is mutatja ez az adat. Az AES-256 jelenleg erős, vagy más szavakkal magas szintű titkosítást jelent.

Alternative Payment Methods / Alternatív Fizetési Módok

Nem készpénzzel történő fizetési megoldások. Ilyen lehet például a bankkártyás fizetés, átutalás, fizetés mobiltelefonról (pl. emelt díjas sms), különböző csekkek.

Anti Fraud Fraud / Fraud prevention

Csalásmegelőzés. Csalás, érzékeny adatokkal való visszaélés elleni szolgáltatás, rendszer, módszer, eljárás.

Application

Olyan szoftver - vagy szó szerinti fordításban - alkalmazás, amely specifikus szerepet tölt be egy informatikai rendszerben. Például az Escalion fizetési oldala egy alkalmazás, egész pontosan "Web Application", melynek szerepe a potenciális vásárlótól a bankkártyaadatok bekérése, és ezen adatok átadása a háttérrendszernek, ahol egy másik alkalmazás feladata az adatok továbbítása a bankok felé.

Authorisation

Amikor egy tranzakciót elfogad az Escalion rendszer, a vásárló kártyáján a kártyakibocsátó bank (issuer bank) zárolja az adott összeget ("authorization hold"), tehát a kártyatulajdonos egyenlegéből ezt az összeget nem lehet még egyszer elkölteni. Ekkor az összeg még nem került át a kereskedő (merchant) számlájára, ez külön folyamat, amely később történik meg (lásd Clearing/Settlement).

b

B2B

Business to Business: Gazdasági szervezetek, cégek egymásnak nyújtott/egymás közötti szolgáltatásai, vállalati partnerek közötti tranzakciók.

B2B exchange (marketplace)

Olyan weboldal, ahol közös technológiai platformon álló partnerek értékesíthetnek és vásárolhatnak. Létezik privát (zárt üzleti kör) és publikus B2B exchange (díj ellenében nyitott bármely cég számára).

B2C (Business to Customer)

A cég, vállalat kommunikációja, forgalma a vevők (természetes személyek) felé.

Bankkártya

A bankkártya nem más, mint a bankszámlához való távoli hozzáférést biztosító eszköz.

Brand-able to Merchant's Site

Az Escalion fizetőoldal (payment page) a kereskedő logojával ellátható. Az alap megjelenítési témán kívül választható egy konfigurálható téma is, amelynél a kereskedő logója mellett bizonyos színek is megváltoztathatóak, hogy megjelenésben illeszkedjen az Escalion fizetési oldala (payment page) a kereskedő oldalához.

Business to Business (B2B)

Gazdasági szervezetek, cégek egymásnak nyújtott /egymás közötti szolgáltatásai, vállalati partnerek közötti tranzakciók.

c

Card Verification Code (CVV2 vagy CSC) CSC Card Verification Code

Kártya Ellenőrző/Hitelesítő Kód: A Visa és MasterCard kártyák esetén egy 3 jegyű szám, amely a kártya hátoldalán az aláíráscsíkra nyomtatott számsor utolsó 3 számjegye, általában szóközzel elválasztva a felirat többi részétől. American Express kártyák esetén a kártya előlapján található 4 jegyű számról van szó, amely az egyetlen felirat az előlapon, ami nyomtatott és nem dombornyomott. Online vásárlásnál fontos adat, mivel ez az érték nem szerepel a kártya mágnescsíkján tárolt adatok között, ezzel ellenőrzi a fizetési rendszer, hogy nem egy előzőleg leolvasott és eltárolt mágnescsíkkal vagy egy adatbázisból lopott kártyaszámmal vásárol valaki illegálisan, hanem a kártya fizikailag is rendelkezésre áll a tranzakció idején.

Catalogue szoftver

Szoftver, amely lehetővé teszi a termékpaletta könnyű kezelését és frissítését egy e-kereskedelmi oldalon. Általában a "Bevásárló kocsi" csomag része.

Ceiling Limits

A chargeback százalékokra utal, azaz megmutatja, hogy az összes tranzakcióból legfeljebb hány chargeback elfogadható egy hónap alatt.

Chargeback

Egy adott tranzakció összegének "visszautalását" jelenti a vásárló kezdeményezésére. A kártyabirtokos problémát észlel a vásárlással kapcsolatban / vitatja a tranzakció jogosságát és a kártyakibocsátó bankjához (issuer bank) fordul a problémával. A kibocsátó bank (issuer bank) kivizsgálja a reklamáció jogosságát (felveszi a kapcsolatot az ügyféllel is).

Chargeback Insurance

Olyan biztosítás, amely a kreditkártyát elfogadó kereskedőket védi a bankkártyás visszaélésekkel szemben.

Contract Szerződés

A felek között megegyezés alapján írásban rögzített jogok és kötelezettségek sora.

Credit Card / Hitelkártya

Ez egy olyan, a nemzetközi szabványnak megfelelő 85x54 mm-es műanyag kártya, mellyel a hátoldali mágnescsíkon vagy újabban az előlapi mikrochipen tárolt adatok segítségével, a kártyabirtokos (elektronikus vagy okmánnyal igazolt) azonosítását követően bankszámlaműveletek, tipikusan fizetés végezhető. Több kényelmi és biztonsági szolgáltatás kapcsolódik hozzá. Hitelkártya negatív egyenlege esetén is végre lehet hajtani a vásárlást.

Cross Border

Határokon átívelő (pl. tranzakció)

Customer Not Present

Olyan típusú tranzakciók, mikor a vevő nincs fizikailag jelen a POS-nál (jellemzően telefonos vagy mail tranzakciók). Ebben az esetben nagyobb a visszaélések veszélye.

Customer Present

Olyan típusú tranzakció, ahol a vevő fizikailag jelen van (face-to-face tranzakciók), a POS-nál a vevő személyesen adja meg az adatait.

Ügyfélszolgálat / Client Service

A vásárlók számára elérhető ügyfélszolgálat. Az Escalionnál munkaidőben angolul és magyarul üzemelő ügyfélszolgálat érhető el, ahol a tranzakciókkal vagy az online bankkártyás fizetéssel kapcsolatban kaphatnak információt az érdeklődők.

d

Debit Card / Bankkártya

Ez egy olyan, a nemzetközi szabványnak megfelelő 85x54 mm-es műanyag kártya, mellyel a hátoldali mágnescsíkon vagy újabban az előlapi mikrochipen tárolt adatok segítségével, a kártyabirtokos (elektronikus vagy okmánnyal igazolt) azonosítását követően bankszámlaműveletek, tipikusan fizetés végezhető. Több kényelmi és biztonsági szolgáltatás kapcsolódik hozzá. Csak pozitív egyenleg esetén lehet végrehajtani a vásárlást.

Domain

Az Interneten elérhető szerverek és weboldalak szöveges címe (pl. www.escalion.com).

Domain regisztráció

Egy Internet helyet azonosító egyedi név megvásárlása és használata. Mindig két vagy több részből áll, amelyeket pont választ el egymástól. Például: www.escalion.com

e

Encryption / Titkosítás

Bizonyos adat vagy adatok szándékos maszkolása olyan módon, hogy az úgynevezett kulcs ismeretében visszanyerhető legyen a titkosítatlan adat. Az Escalion és a vásárló számítógépe között titkosított kommunikáció zajlik, így az esetlegesen lehallgatott adatok használhatatlanok lesznek a lehallgató számára, mivel csak a vásárló számítógépe és az Escalion rendszere tudja a titkosítást visszafejteni.

Ergonómia

Összefoglaló fogalom, amely tudományos megalapozottsággal vizsgálja a termelésben részt vevő emberi tényezőket, az ember, a munkaeszköz, a gép és a környezet kölcsönhatását. Az ergonómia elvek, modellek és módszerek alkalmazása az ember - gép - környezet rendszer kialakításában és fejlesztésében, azzal a céllal, hogy növelje a rendszer működésének hatékonyságát és (v.) csökkentse a dolgozó ember igénybevételét.

Escalion

Olyan online fizetési megoldásokat fejlesztő és nyújtó cég, amely az online értékesítés szereplőinek, a vásárlóknak, a kereskedőknek biztosít megbízható, kényelmes technológiát és ügyfélszolgálatot online eladásaik és vásárlásaik intézéséhez. Internetes fizetési szolgáltatást nyújtó cég (Payment Service Provider, PSP).

Exposure

Szenzitív adatok nem szándékos kiszivárgása, ilyen események előfordulásának megakadályozását is szolgálja a biztonsági intézkedések jó része (lásd PCI-DSS).

eBusiness

Elektronikus üzletvitel.

eCommerce

Elektronikus értékesítés, kereskedelem.

f

Fedezet

A számlán a vásárlás kiegyenlítésére rendelkezésre álló összeg.

Fraud

Csalás, érzékeny adatokkal való visszaélés.

Fraud Screening

Szűrő szolgáltatás a potenciálisan fraud-gyanús, csalás gyanús tranzakciók kiszűrésére, különböző választott paraméterek alapján.

Fulfilment / Teljesítési kötelezettség

A kereskedő (merchant) teljesítési felelőssége és kötelessége, hogy a vásárló rendelkezésére bocsássa a megvásárolt terméket (tehát teljesítse a rendelést) azután, hogy a vásárló kártyaadatait az Escalion rendszerében megadta, a fizetendő összeg zárolásra került, és az Escalion rendszere erről a merchant rendszerét tájékoztatta.

h

HTTP Post

Adattovábbítási módszer a böngészőből. Amikor a böngészőben kitöltünk és elküldünk egy űrlapot, akkor az tipikusan POST módszerrel továbbítja a megadott adatokat a webszerver felé a HTTP protokollt használva.

Hot links

A kereskedői vezérlőpultban (merchant admin) rendszerben mindig egy aktív site van kijelölve, tehát a keresések (tranzakció, csomag, stb) mindig csak az adott aktuális site adatai között történnek. A Hot Links menüpont segítségével lehet az aktív site-ot megváltoztatni egy másikra, amennyiben a merchantnak egynél több site-ja van.

i

IMS

Internet Merchant Service (IMS) Online Kereskedői Szolgáltatás, payment service provider-en keresztül intézett kártyás fizetések, ehhez kapcsolódó szolgáltatások.

In House Fraud Control System

Az elektronikus fizetési megoldásokat nyújtó szolgáltató által működtetett saját fraud, csalás ellenőrző rendszer. Az Escalion biztosít egy olyan egyedi anti-fraud rendszert, amely segítségével kiszűrjük a nyilvánvaló kártyás csalási kísérleteket, és heurisztikus módszerekkel a kevésbé nyilvánvaló csalási kísérleteket is megelőzzük, ezáltal csökkentve a kereskedők chargeback százalékát, míg a legitim vásárlások a lehető legkevesebb esetben kerülnek tévedésből elutasításra.

Internet Payment

Online úton történő fizetési folyamat.

Internet Payment Service Provider (IPSP)

Online fizetési szolgáltatások nyújtó cég/szervezet, fizetési szolgáltató.

Internet kártya

Speciális bankkártya, amit internetes vásárlásoknál használhatunk. Lényege, hogy minden esetben egy elkülönített számla áll mögötte, amire csak az internetes vásárlás ellenértékét tesszük, azt is közvetlenül a vásárlás előtt. Ez biztonsági intézkedés, mert az interneten a kártyaadatok megadása némileg kockázatosabb. Lényege, hogy hiába tudják meg mások e kártya adatait, visszaélni nem tudnak vele, mert nincs mögötte fedezet, így a bank a tranzakciókat vissza fogja utasítani.

Issuer Bank

A vásárló kártyabirtokos kártyakibocsátó bankja.

j

Java Servlets

Java programnyelven írt alkalmazások, amelyek HTTP kéréseket fogadnak és továbbítanak, valamint közvetítenek a back-end és front-end rendszerek között.

k

Kockázatelemzés

Az Escalion rendszerén keresztül érkező tranzakciók folyamatos figyelemmel kísérését és kiértékelését jelenti. A kockázatelemzés során vizsgáljuk az újabb fraud (csalás) trendeket, hatásvizsgálatokat készítünk, ezáltal a kockázatos tranzakciók bekövetkeztének esélyét minimalizáljuk.

Kártyatársaság

A kártyatársaságok a bankkártyás műveletek elszámolását végzik. A két legnagyobb társaság a Mastercard és a VISA. A kártyán minden esetben feltüntetik az adott társaság logóját is. Díj szempontjából a bankok nem tesznek különbséget, tehát teljesen mindegy, hogy melyik társasághoz tartozik a kártyánk. A kártyabirtokos szempontjából azonban célszerű, ha mindkét társaság kártyájából van a pénztárcájában, mert időnként üzemzavarok történnek a társaságoknál és ekkor órákig nem tudjuk használni a kártyánkat.

m

Maestro

Nemzetközi és ATM bankkártya.

MasterCard

a) Bankkártya kibocsátó társaság, világszerte több mint 210 országban van jelen.

b) Egyike a legelterjedtebb nemzetközileg elfogadott bankkártyáknak.

Merchant

A kereskedő, aki online értékesítést végez.

Merchant Account

Internetes kereskedői számla, amit a kártyaelfogadó bank kezel.

Merchant Admin

Kereskedői vezérlőpult, az a kezelő/adminisztrációs felület/oldal, ahol a kereskedő a kereskedői számlán (merchant account) történő műveleteket ellenőrzi, azokkal műveleteket végez (statisztikák, adatok, riportok lekérdezése, grafikus ábrázolása).

Merchant Pre-Application Form

Formanyomtatvány. Az Escalionnal való szerződés megkötéséhez szükséges adatok megadására szolgál.

Merchant Questionnaire

Formanyomtatvány. Az Escalionnal való szerződés megkötéséhez szükséges adatok megadására szolgál.

Merchant Service

A kereskedő bankja (aquirer bank) által nyújtott/támogatott szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy a kereskedő (merchant) használhassa a bankkártyás fizetést.

Merchant Service ID

Az ID (identification data) egyéni azonosító adat. Azonosításra használják egy adott kereskedő (merchant) szolgáltatásaihoz.

o

Offline

Az online-nal ellentétben a számítógép olyan használatát jelenti, amikor az nincs állandó kapcsolatban a hálózattal, azt az állapotot jelenti, amikor nincs adatkapcsolat.

Online

Közvetlen hálózati összeköttetés melletti működésmód jelzője, közvetlen hálózati összeköttetés.

Online Catalogue

A termékek katalógusos formában történő megjelenítése egy weboldalon. A legtöbb e-commerce szoftver lehetővé teszi katalógus készítését és használatát.

Online Payment

Online bankkártyás fizetés, fizetés az interneten keresztül. A vásárló otthonában ülve kiválasztja a terméket a webáruházban (webshopban) és bankkártyáját használva vásárol, majd a vásárolt árut megkapja.

Overdraft

Hiteltúllépés.

p

PCI DSS

2004. december 15-én az American Express, a Discover Financial Services, a JCB International, a MasterCard Worldwide és a Visa Inc., vagyis a legnagyobb kártyakibocsátó társaságok saját előírásaikat egyeztetve kiadták a Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) nevű közös biztonsági szabványt. A PCI DSS olyan technikai és operációs követelményeket tartalmaz, amelyek a kártyaelfogadó szervezetek kárára elkövetett csalások, adatlopások és egyéb biztonsági fenyegetések visszaszorítására irányulnak. A PCI SSC (Tanács) alapító tagjai kényszerítik ki a szabványnak való megfelelést. Évente kell bizonyítani a megfelelést. Kártyakibocsátó cégek (American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard, Visa) közös szabványa. Teljes neve: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

PDQ Machine

Olyan eszköz, amellyel credit és debit kártya folyamatokat lehet feldolgozni.

PHP Hypertext Preprocessor

Számítógépes, nyílt forrású szkriptnyelv, felhasználási területe jellemzően a dinamikus weboldalak készítése. A PHP egy programnyelv, amely segítségével dinamikus weblapokat lehet készíteni. Az Escalion rendszer webalkalmazásai ezen a nyelven készültek.

PKI (Public Key Software Infrastructure) / Nyilvános kulcsú titkosítás

Ez a módszer az egyik elterjedt titkosítási módszer, például az SSL kapcsolatnál (HTTPS) ezzel a módszerrel biztosított a kommunikációs csatorna titkosítása. Dióhéjban arról van szó, hogy egy bonyolult "kézfogásos" kapcsolat-felépítés után az adatok továbbítása titkosítva történik, és a kapcsolat két végpontján levő alkalmazások képesek csak visszafejteni a titkosítást, ezzel megnehezítve a kommunikáció lehallgatását.

POS (Point of sale) terminál

Eszköz, amely használatával bankkártyás vásárlások, fizetések bonyolíthatók (üzletekben, éttermekben, stb.). A készülék a vásárlás adatait a kibocsátó bank autorizációs rendszerébe küldi, ahol megtörténik az azonosítás, és a fedezet ellenőrzés, illetve annak vizsgálata, hogy a kártya szerepel-e a tiltott kártyák listáján. A tranzakció engedélyezése esetén a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait, elutasítás esetén egy kisebb szelvényt, melyre a vásárlást elutasító körülmény van kiírva.

Payment Page

Fizetési oldal, titkosítással védett felület, ahol megkezdődik a tranzakció úgy, hogy a vásárló megadja a bankkártya adatait, és a vásárlás összegét, majd jóváhagyja a fizetést.

Periodic Billing

Időszakos/időszakonkénti/visszatérő fizetés, online fizetési megoldás általi rendszeres levonás/fizetés.

Pre Authorisation

Egy tranzakció állapota "zárolás előtti", ha még nem történt meg az összeg zárolása a vásárló kártyáján, tehát gyakorlatilag még nem történt meg a vásárlás, de a vásárló már megadta a kártyaadatait.

r

Recurring payment/billing

Az ügyfelek által megadott adatok és megrendelt szolgáltatásaik tárolása, ezek alapján rendszeresen levonásra kerülő összeg.

Refund

A vásárlástól elállás, vagy egyéb esetben, ha a kereskedő úgy dönt, hogy a vásárló számlájáról zárolt vagy már kifizetett összeget visszautalja. A visszautalásnak nincs jelentős költsége, 24 órán belül jellemzően díjmentes, 24 órán túl 1 EUR körüli díja van. Ilyen eset lehet például, ha a vásárló 8 napon belül eláll a vásárlástól és a terméket új állapotban visszaadja.

Retailer

Kiskereskedő.

Reversals

Más néven "refund" vagy "stornó", azaz a tranzakció visszafordítása, tehát az összeg a kereskedő számlájáról visszakerül a vásárló számlájára, vagy ha még csak zárolásról volt szó (a tranzakció napján 23:55-ig), akkor a zárolás feloldásra kerül, és a vásárló egyenlegén idővel újra megjelenik az összeg. Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, az a vásárló bankjától függ, általában 1-2 hétről van szó, a vásárlás napján történő stornó esetén viszont csak 1-2 napról.

s

SME

Small and Medium-sized Enterprize: Kis- és középvállalkozás, KKV.

Secure Electronic Transaction (SET)

Olyan tranzakciók, amelyek digitális aláíráson és tanúsítványokon alapuló biztonságos kommunikációs csatornákon haladnak át a fizetési rendszer és a vásárló bankja között. A rendszer végül nem terjedt el széles körben, helyette az úgynevezett 3-D Secure rendszer került bevezetésre (Verified by Visa, MasterCard SecureCode, J-Secure).

Secure Form

A biztonságos űrlapot a böngésző HTTPS protokollon keresztül továbbítja a szerver felé, azaz titkosítva utazik az űrlapon megadott adat a hálózaton, tehát a kommunikációt nincs értelme lehallgatni. A böngészők különböző módokon jelölik a biztonságos kapcsolatot, általában a címsáv szövege zöld, és/vagy egy lakat ikon látható a cím mellett.

Secure Server

Olyan szerver, amely támogatja az SSL vagy egyéb technológiával titkosított kapcsolaton keresztül történő elérést (HTTPS), tehát a kommunikációt nincs értelme lehallgatni a kliens és a szerver között, mivel minden adat titkosítva kerül továbbításra.

Secure Sockets Layer (SSL)

Olyan kriptográfiai protokoll, amely lehetővé teszi a titkosított csatornán keresztül történő internetes kommunikációt. Az SSL már elavult, a helyét a TLS (Transport Layer Security) vette át, amely kiforrottabb, de funkciójában gyakorlatilag megegyezik az elődjével. Az SSL/TLS a kommunikáció titkosítása mellett arra is lehetőséget nyújt, hogy digitális tanúsítványok segítségével ellenőrizzük a két internetes szereplő hitelességét, és hogy észleljük, ha valaki kívülről szándékosan befolyásolni akarja a kommunikációt.

Security Features

Biztonsági Jellemzők. Az Escalion nagy figyelmet fordít az adatbiztonságra, ezért weboldalaink a VeriSign által kibocsátott tanúsítványok segítségével biztosítják a weboldal hitelességét és a titkosított kommunikációt a böngészők és a webszerverek között. Emellett rendszerünk a PCI DSS Level 1 szintű minősítésével rendelkezik, amely a kártyatársaságok (Visa, MasterCard, stb) által összeállított legszigorúbb biztonsági előírásoknak való megfelelést jelenti.

Settlement Period

Az az időtartam, ami az összeg zárolása (authorization, a tranzakció időpontja) és a tényleges pénzmozgás között telik el. A Settlement Period végén a tranzakció összege a kereskedő számláján található, ez a zárolást követő néhány napot jelenti.

Shopping Cart

Virtuális Bevásárló kocsi, a webshopokban ezekbe teszik a vásárlók a megvételre szánt árukat.

t

Transaction (Tranzakció)

Üzlet, lebonyolítás, pl. tőzsdei ügylet, banki művelet (pl. bankkártya használata).

Tárhely, Webtárhely

A számítógépen egy lemezterület a szolgáltató szervernél, melyet egy szolgáltató biztosít az Ön saját Weboldalának annak érdekében, hogy az érdeklődők a domain név/internet cím segítségével elérhessék azt.

u

Usability

Használhatóság, felhasználó központú tervezés. A programok, felhasználások, alkalmazások terén azt veszi figyelembe, hogy a felhasználó hogyan tudja egyszerűen használni az eszközt, hogy célját elérje, illetve mennyire elégedett a felhasználás módjával.

v

VPN

Virtual Private Network. A virtuális magánhálózat lényege, hogy a különböző hálózatok közötti kommunikációt elzárja a külvilágtól, ezáltal biztonságosabbá téve azt.

Verified by Visa

Egy e-commerce tranzakciókhoz készült, kártyabirtokosok azonosítására szolgáló rendszer, mely jelentős mértékben csökkenti az internetes visszaélések lehetőségét, és javítja az online vásárlás iránti bizalmat. A Verified by Visa rendszerben regisztrált Visa kártyabirtokosok jelszót választanak, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A Visa International biztonságos és beazonosítható e-commerce tranzakciókat biztosító piacvezető megoldása.

Virtual terminal

Amikor nem interneten vásárolunk kártyával, hanem például egy boltban, akkor úgynevezett POS (Point Of Sale) terminál kezeli a kártyaadatainkat, amit a mágnescsíkról olvas le. Interneten a különböző fizetési oldalak szolgálnak erre a célra, mint például az Escalion fizetőoldala, csak a mágnescsík helyett a szabad szemmel is látható kártyaadatokkal dolgoznak. Ezek a szolgáltatások felfoghatóak úgy is, mint virtuális POS terminálok.

Visa Card

Egyike a legelterjedtebb nemzetközi szinten elfogadott bankkártyáknak. Különböző típusai vannak, (pl. Visa Delta, Visa Electron) melyekhez különböző jogosultságok és szolgáltatások tartoznak.

w

Webshop (Webáruház)

A webáruház (más néven: webshop, e-shop) egy olyan weblap, amely termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít. Általában online bevásárló kosár tartozik hozzá, amelybe virtuálisan tesszük bele a megvásárolni kívánt árut. Az internet gyors elterjedésével, az online kereskedelem nagyon előnyössé vált a kereskedők számára. A tradicionális bolttulajdonosok észrevették az új üzleti lehetőségeket az e-kereskedelemben és ez a webáruházak elterjedéséhez vezetett. Az interneten értékesített termékek száma, a neten keresztüli kifizetések összege dinamikusan növekszik.

Webtárhely

A webtárhely szolgáltatás (angolul shared webhosting service) egy olyan internetes szolgáltatás, ahol egy kiszolgáló szerver (webszerver) erőforrásait több felhasználó között osztják el. Minden felhasználó egy, a rendszer által dedikált tárhelyet foglal el, aminek nyilvános tartalma egyedi domain néven érhető el.

x

XML

Extensible Mark-up Language. Az XML egy szabályrendszer, amely lehetővé teszi, hogy gép által is olvasható formában tároljunk adatot bármilyen struktúrában. Az XML lényege a rugalmasság, hogy tényleg tetszőleges szerkezetű adatokat lehessen egyértelműen és automatikusan feldolgozható módon tárolni.

XML-RPC

(Extensible Mark-up Language - remote procedure call) Lehetőség van arra, hogy XML-ben leírt kérések segítségével egy-egy automatikus rendszert utasítsunk egy művelet elvégzésére anélkül, hogy fizikailag hozzáférnénk a számítógép(ek)hez.

z

Zárolt összeg

Azon megtörtént tranzakciók összege, melyek a kedvezményezett számára folyósításra kerültek, de a bank még nem könyvelte be az összeget, mert az elszámolási idő előtt vagy után került lebonyolításra. Az összeg még a bankszámlán van, de újra elkölteni már nem lehet.